מענקים קרובים

קרן האצה של האיחוד האירופאי
December 31, 2024
Grant: קרן האצה של האיחוד האירופאי
Funder: EU
Eligible Countries: Associated Countries, EU, UK
Minimum: 500000
Maximum: 2500000
Consortium:
Required Matching: yes
Description:
קרן למימון שלבי המיסחור של פרוייקטים חדשניים בתחומים שונים שעברו את שלב ההתכנות הטכנולוגית ובשלים לשלב המיסחור.